שינוי שרת דואר יוצא
Outlook Expres
Microsoft Outlook 03
Microsoft Outlook 07
Incredimail
Windows Mail
Thunderbird
Windows live mail