יש לך פרויקט או רעיון לפרויקט? אנחנו יכולים לעזור להקים אותו


שותפות ערבה אוסטרליה של הסוכנות היהודיתמזמינה ארגונים ומוסדות ציבוריים להגיש בקשות לסיוע במימון פרויקטים לשנת 2016.

השותפות, מייסודה של הסוכנות היהודית, מחברת בין הקהילה היהודית של הערבה ואוסטרליה. 

השותפות, המונהגת ע"י מתנדבים ואנשי מקצוע, פועלת לקידום שתי מטרות עיקריות: חיזוק הקשר בין הקהילות משני קצוות העולם וקידום אזור הערבה ותושביו.

השותפות פועלת לטובת תושבי הערבה ומעורבת בהקמה והפעלת פרויקטים רבים כגון לימוד, עבודה עברית, מימון חוקרים בתחנת יאיר, מכינת ערבה, פסטיבל הסרטים, משלחות לאוסטרליה, תאומות גנים, חילופי מורים, תמיכה במרכז המשתלמים בתכנית תואר שני ועוד.


תחומי ההגשה של כרטיסי הפרויקט: פיתוח כלכלי, אומנות, חינוך, קהילה וקשרי גומלין.


קריטריונים:

תינתן עדיפות לפרויקטים העונים לקריטריונים הבאים:

  • בעל חשיבות לשתי הקהילות ומכיל מרכיב משמעותי של קשרי הגומלין.
  • פרויקט מקורי וחדשני.
  • מציג מטרות ברורות, מדיד ובעל יעדים ברי השגה.
  • מספר רב של מושפעים בקרב תושבי הערבה.
  • בעל הגיון כלכלי ברור ותכנית לגיוס ומינוף תקציבים ממקורות אחרים.
  • הצגת יכולת לעצמאות כלכלית עם תום תקופת המימון.
  • נותן מענה לצורך אזורי.
  • מוביל להרחבת מעגלי המתנדבים המעורבים בפעילות השותפות.

השותפות אינה מממנת בנייה, או רכישת ציוד, וכן אינה משתתפת בפרויקטים שבאחריות הממשלה.

הקש כאן לטופס בקשה בעברית (word)

הקש כאן לפירוט תקציבי בעברית (excel)


הקש כאן לטופס בקשה באנגלית (word)
הקש כאן לפירוט תקציבי באנגלית (excel) 


את הבקשות יש להגיש על הטפסים המצורפים בלבד, בעברית ובאנגלית עד תאריך 10/9/15 לכתובת דוא"ל aravap2g@jafi.org


לא יידונו בקשות שתגענה לאחר תאריך ההגשה!


למידע נוסף נא לפנות לאורית במשרד השותפות, 08-6405842


הבהרה:

כל ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף תמוינה על ידי מתנדבים החברים בוועדות המשנה של השותפות. בתום המיון הראשוני, יוזמנו היזמים שייבחרו להצגת הצעה מפורטת יותר. למען הסר ספק אין בפנייה זו משום הזמנת שירות, או מחויבות לביצוע הזמנת שירות, או התחייבות למימון פעילות כלשהי.עדכון:
23/7/2015


אירועי החודש
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט
ataşehir escort